Към другите новини

 

 

Магнитна активност вследствие поглъщане на планета

при М гиганта RZ Ari

 

20 март 2024 г.

 

Международен екип учени с водещи изследователи от Института по астрономия с НАО установиха причината за магнитната активност при единичния М гигант RZ Ari. Установено беше, че тази звезда-гигант е проеволюирала до върха на клона на гигантите или даже още по-нататък – след стадия на хелиево горене. Еволюционният стадий, на който се намира звездата не предполага активност от слънчев тип динамо (алфа-омега), но анализа на параметрите на звездата – въртене, химически обилия, сила на магнитното поле и др., показват, че са възможни други видове динамо, като алфа2 – омега, доколкото въртенето на звездата е ускорено, вследствие евентуалното поглъщане на планета, а съдържанието на химическия елемент литий е нетипично високо.

Има и индикации за наличието на големи конвективни структури на повърхността на гиганта, което може да предполага действие на локално динамо, по подобие на свръхгиганта Бетелгейзе. Но, анализа на спектрополариметричните и фотометричните данни показа, че дори и да действа такова, то неговия принос за магнитното поле и активност при RZ Ari не е основен.  Направена е за първи път и магнитна карта на повърхността на звезда в такъв напреднал еволюционен стадий, която показва полоидален и тороидален компоненти на магнитното поле, в съгласие с динамо-теорията.

Изследването е частично финансирано от Фонд научни изследвания на Република България по проект ДН 18-2. То е публикувано в европейското списание Astronomy and Astrophysics през м. януари 2024 г.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към другите новини