Към другите новини

 

 

Преследване на слънчевата корона до Западна Австралия

 

14 октомври 2023 г.

 

Лекция на гл. ас. д-р Цветан Цветков в МГУ „Св. Иван Рилски“

 

„Преследване на слънчевата корона до Западна Австралия“ бе темата на втората отворена лекция, която изнесе гл. ас. д-р Цветан Цветков от Института по астрономия при БАН пред студенти от различни специалности и преподаватели от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

Лекцията бе открита от декана на Геологопроучвателния факултет доц. д-р Борис Вълчев, който припомни, че това е продължението на „Ловци на слънчеви затъмнения“, която астрономът Цветан Цветков изнесе през март т. г. в университета в рамките на проявите по случай 70-годишнината на МГУ „Св. Иван Рилски“.

Този път с особен интерес и с много въпроси от аудиторията бе посрещната презентацията за пълното слънчево затъмнение, което екип от астрономи от ИА с НАО проследи през април от територията на Западна Австралия. В началото Цветан Цветков разясни разликите между отделните видове затъмнения и припомни последното наблюдавано у нас пълно слънчево затъмнение през 1999 г.

За 58-те секунди наблюдателно време, учените начело с доц. д-р Никола Петров и с докторантката в института Йовелина Зинкова и гл. ас. Цветан Цветков бяха пътували повече от денонощие и след пристигането си в Пърт бяха изминали с автомобил за около 13 часа допълнително 1250 км – разстоянието до Ексмаут, където се е намирала една от най-удобните точки за наблюдение на интересното природно явление. То се случва между 2 и 5 пъти годишно, но най-ценни за науката са пълните затъмнения – приблизително на всеки 18 месеца. Най-големият проблем за учените, които се опитват да ги изследват, е като правило малката територия, от която те могат да се наблюдават, а често пъти и нейната недостъпност в необитаеми, предимно високопланински зони.

Нашите учени за пореден път са събрали важни данни, които спомагат за обогатяване на представата за природата на слънчевата корона – най-външната и най-важна част от атмосферата на нашата звезда. За Цветан Цветков това 4-то участие в научноизследователска експедиция за наблюдение на пълно слънчево затъмнение освен, че ще остане поредният незабравим небесен спектакъл, благодарение на изключителния шанс – безоблачното небе в деня на явлението, е дало възможност на него и на колегите му от Института по астрономия с НАО – БАН да натрупат нови безценни познания в тази област. 

 

 

Description: Description: Description: D:\Novina\1.jpg

 

 

Description: Description: Description: ../../../Novina/3.jpg

 

 

Description: Description: Description: ../../../Novina/4.jpg

 

 

Description: Description: Description: ../../../Novina/20231011_133009.jpg

 

 

Description: Description: Description: ../../../Novina/20231011_133037.jpg

 

 

Description: Description: Description: ../../../Novina/20231011_133616.jpg

 

 

Description: Description: Description: ../../../Novina/20231011_134012.jpg

 

 

Description: Description: Description: ../../../Novina/20231011_134057.jpg

 

 

Description: Description: Description: ../../../Novina/20231011_134357.jpg

 

 

 

Description: Description: Description: ../../../Novina/20231011_134825.jpg

 

 

 

 

 

 

Към другите новини