Към другите новини

 

 

Публична лекция „Ловци на слънчеви затъмнения“ в МГУ „Св. Иван Рилски“

 

 

23 март 2023

 

Лекцията на гл. ас. д-р Цветан Цветков е в рамките на 70-годишнината на университета

 

„Ловци на слънчеви затъмнения“ бе темата на отворената лекция, която изнесе гл. ас. д-р Цветан Цветков от Института по астрономия при БАН пред студенти и преподаватели от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Лекцията привлече интереса на студенти от специалностите геология и проучване на минерални и енергийни ресурси, приложна геофизика, хидроинженерна геология, компютърни технологии в инженерната дейност и управление на ресурси и производствени системи. Присъстваха деканът на Геологопроучвателния факултет доц. д-р Борис Вълчев и ръководителят на Катедра „Физика“ проф. д-р Пламен Савов.

Лекцията бе открита от проф. Савов, който обяви, че събитието е в рамките на проявите по повод 70-годишнината на МГУ „Св. Иван Рилски“. Интерес и много въпроси от аудиторията предизвика презентацията на астронома Цветан Цветков за слънчевите затъмнения, които са впечатлявали хората от древни времена и са ги карали да търсят начин да си обяснят света, в който живеят.

 

Увеличавайки знанията си, човечеството достига етап на детайлно изучаване както на Слънцето, така и на затъмненията. Днес за учените те са не просто красива гледка, а невероятна възможност за събиране на важни данни за разкриване на природата на слънчевата корона – най-външната, най-горещата и вероятно най-важната за космическото време част от атмосферата на нашата звезда. Макар и често да са смятани за изключително редки явления, в действителност всяка година можем да наблюдаваме между 2 и 5 слънчеви затъмнения.

 

Истински ценни за науката обаче са само пълните затъмнения, смятани за „небесна лаборатория“, която позволява тестване на различни хипотези и твърдения, които не могат да бъдат проверени на Земята. Те се случват приблизително веднъж на всеки 18 месеца или 2 пълни слънчеви затъмнения на всеки 3 години. Проблем за ловците на затъмнения си остава малката територия, от която явлението се наблюдава, а често и нейната недостъпност.

Цветан Цветков изследва слънчевата активност и връзката между различните активни образувания в слънчевата атмосфера като главен асистент в отдел „Слънце и Слънчева система“ на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при Българската академия на науките. Участник е в 3 научноизследователски експедиции за наблюдение на пълни слънчеви затъмнения, а в момента е част от екипа, който подготвя следващата, която ще се проведе след месец в Австралия. Той представи пред студентите и преподавателите от МГУ разказ за подготовката и осъществяването на една наблюдателна експедиция, за изследванията на българските екипи по време на затъмнения, за явленията, съпътстващи едно пълно затъмнение и за небесния спектакъл, който всеки трябва да види поне веднъж през живота си.

 

Цветков запозна присъстващите и с дейността на НАО Рожен и на нейните пет телескопа. Предстои официалното откриване на най-новия от тях, финансиран изцяло по Националната пътна карта за научна инфраструктура, координирана от МОН. Той превъзхожда съществуващите телескопи на Рожен преди всичко с възможността наблюденията към космическите тела да се осъществяват чрез дистанционно насочване и фокусиране. Оптичната му система, състояща се от три огледала, се управлява от компютър, с което се елиминират всякакви отклонения.

Публичната лекция на гл. ас. д-р Цветан Цветков се проведе в рамките на проявите по повод 70-годишнината на МГУ „Св. Иван Рилски“. 

 

 

Description: D:\lovci.jpg

 

 

Description: D:\IMG_40841.jpg

 

 

Description: D:\IMG_5494.jpeg

 

 

Description: ../../../IMG_5498.jpeg

 

 

Description: ../../../IMG_5493.jpeg

 

 

Description: ../../../IMG_5501.jpeg

 

 

 

 

 

 

Към другите новини