Към другите фотогалерии | Новини |

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на Съюза на астрономите в България

НАОП "Юрий Гагарин" Стара Загора, 13 - 15 май 2011 г.

Снимки: Пенчо Маркишки

От 13 до 15 май в НАОП „Юрий Гагарин” Стара Загора се проведе Шестата Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България.