Към другите галерии

 

 

Общи изгледи от обсерваторията

  

Снимки: ст.н.с. Д. Колев

 

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr9_files\image9001.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr9_files\image9002.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr9_files\image9003.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr9_files\image9004.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr9_files\image9005.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr9_files\image9006.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr9_files\image9007.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr9_files\image9008.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr9_files\image9009.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr9_files\image9010.jpg

 

 

 

Към другите галерии