Към другите галерии

 

 

Пейзажи заснети от кулата на двуметровия телескоп

 

Снимки: П. Маркишки

 

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr8_files\image9001.jpg

 

Поглед на север

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr8_files\image9002.jpg

 

Поглед на изток

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr8_files\image9003.jpg

 

Поглед на югоизток

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr8_files\image9004.jpg

 

Поглед на юг при разсъмване

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr8_files\image9005.jpg

 

Поглед на запад при залез (и следващите 3 снимки също)

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr8_files\image9006.jpg

  

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr8_files\image9007.jpg

  

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr8_files\image9008.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr8_files\image9009.jpg

 

Утро

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr8_files\image9010.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr8_files\image9011.jpg

 

Светещият процеп на кулата на 50/70 см Шмидт-телескоп

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr8_files\image9012.jpg

 

 

 

 

Към другите галерии