Към другите галерии

 

 

Метеорологичната станция – метеорологични прибори

 

Снимки: ст.н.с. Д. Колев и П. Маркишки 

  

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr6_files\image9001.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr6_files\image9002.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr6_files\image8001.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr6_files\image10001.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr6_files\image10003.jpg   Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr6_files\image9004.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr6_files\image10002.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr6_files\image9003.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr6_files\image9005.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr6_files\image9006.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr6_files\image9007.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr6_files\image9008.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr6_files\image9009.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr6_files\image9010.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr6_files\image9011.jpg

 

 

 

Към другите галерии