Към другите галерии

 

 

Обсерваторията и планината през зимата – галерия 1

 

Февруари-март 2005 г.

 

Снимки: доц. Д. Колев

 

 

Към 2-м телескоп

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image001.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image002.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image003.jpg

 

 

Панорами от терасата на голямата кула

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image004.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image005.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image006.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image007.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image008.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image009.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image010.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image011.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image012.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image013.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image014.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image015.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image016.jpg

 

 

Към малките телескопи

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image017.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image018.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image019.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image020.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image021.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image022.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image023.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image024.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image025.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image026.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image027.jpg

 

 

Жилищните сгради под снега

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image028.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image029.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image030.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image031.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image032.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image033.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image034.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr22_files\image035.jpg

 

 

 

Към другите галерии