Към другите галерии

 

 

Обсерваторията и планината през зимата галерия 2

 

Декември 2005 г.

 

Снимки: доц. Д. Колев

 

 

 

 Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15001.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15002.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15003.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15004.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15005.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15006.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15007.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15008.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15009.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15011.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15010.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15012.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15013.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15014.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15015.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15016.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15017.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15018.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15019.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15020.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15021.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15022.jpg

 

 

 

Мъгли над Родопите

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15023.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15024.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15025.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15026.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15027.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15028.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15029.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15030.jpg   Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15031.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15032.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image1501.jpg

 

 

 

Куполите на малките телескопи

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15034.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15035.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15036.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15037.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15038.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr15_files\image15039.jpg

 

 

 

Към другите галерии