Към другите галерии

 

 

 

Кулата на 2-м РКК-телескоп

 

Снимки: доц. Д. Колев

  

 

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13007.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13001.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13002.jpg  

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13003.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13004.jpg   Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13005.jpg 

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13006.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13008.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13009.jpg

 

 

 

Във фоайето на кулата

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13010.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13011.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13012.jpg

 

 

 

Външната тераса

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13013.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13015.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13016.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13017.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13018.jpg   Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13019.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13020.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13021.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13022.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13023.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13024.jpg   Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13025.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13026.jpg   Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13027.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13028.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr13_files\image13029.jpg

 

 

 

Към другите галерии