Към другите галерии

 

 

Природата в района на вр. Рожен пейзажи, диви растения

 

 

 

 

 Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9001.jpg

 

На път към обсерваторията

 

 

 

Изгледи от вр. Рожен в посока юг – към вр. Снежанка

  

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9002.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9003.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9004.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9005.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9006.jpg

 

Април 2007 г.

 

 

Rоженските поляни

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9007.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9008.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9009.jpg

 

 

 

Диви растения

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9010.jpg

  

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9011.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9012.jpg

  

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9013.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9014.jpg

  

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9015.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9016.jpg

  

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr11_files\image9017.jpg

 

 

 

Към другите галерии