Към другите галерии

 

 

Обсерваторията в лунна нощ

 

Декември 2009 г.

 

Снимки: П. Маркишки

 

 

Кулите на телескопите

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10001.jpg   Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10002.jpg  

 

Съзвездието Орион над кулата на 2м телескоп

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10003.jpg   Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10004.jpg

 

Съзвездието Голямо куче

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10005.jpg

 

Юпитер във високи облаци над куполите на малките телескопи

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10006.jpg

 

Орион и Сириус над купола на 60см Касегрен-телескоп

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10007.jpg

 

Съзвездието Голямо куче над куполите на малките телескопи

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10008.jpg   Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10009.jpg

 

Куполът на 50/70см Шмит телескоп, Луна и звезди

(Плеяди и Хияди), прозиращи през облаци

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10010.jpg   Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10011.jpg

 

Шмит телескопа нощем

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10012.jpg   Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10013.jpg

 

 

 

В метеостанцията при пълнолуние

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10014.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10015.jpg   Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10016.jpg 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10017.jpg    Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10018.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10019.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10020.jpg

 

Нощно отчитане на показанията от приборите

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10021.jpg

 

Светлинна траектория от фенерчето на метеоролога, обхождащ приборите

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10022.jpg   Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10023.jpg

 

Слоести облаци осветени от Луната (Сириус прозира през тях)

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10024.jpg

 

 

 

Други нощни картини

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10025.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10026.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10027.jpg

 

Юпитер преди залез

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10028.jpg

 

Посетителският център

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr10_files\image10030.jpg

 

Съзвездието Лира в настъпващата зора

 

 

 

Към другите галерии