Към другите фотогалерии

Монтаж на главното огледало след преалуминизирането му

12 септември 2017 г.

Снимки: Таню Бонев