Към другите фотогалерии

Ново преалуминизиране на главното 2 m огледало в 4H-Jena engineering

Август – септември 2017 г.