Фотогалерии

ФИЛМИ, АНИМАЦИИНАО-Рожен

HDR Time lapse видео, 2011 г.

Автор: Даниел Чанлиев.

Море от облаци

Time lapse видео, 2011 г.

Автор: Даниел Чанлиев.

Видимото преминаване на кометата C/2009 P1 (Garradd) до
сферичният звезден куп М15 в съзвездието Пегас

GIF-анимация от 12 кадъра, заснети между 23:32 UT на 2 август
и 1:42 UT на 3 август 2011 г.

Автор: Емил Иванов.

Зодиакална светлина от Рожен

Time lapse видео, 13 и 14 ноември 2010 г.

Автор: Емил Иванов.

Нощ над слънчевата кула в НАО-Рожен

Time lapse видео, 9 септември 2010 г.

Автор: Емил Иванов.

От вечер до разсъмване на Рожен

Time lapse видео, 8 септември 2010 г.

Автор: Емил Иванов.

Звездна нощ над НАО-Рожен

Time lapse видео, 15 август 2010 г.

Автор: Емил Иванов.


Анимирани 360o панорами от НАО
Автор: Георги Атанасов, 2008 г.

Панорама от вътрешната тераса в подкуполната зала на 2м телескоп (SWF, 744 KB)

Панорама от подкуполната зала на 2м телескоп (SWF, 715 KB) 

Панорама от външната тераса на кулата на 2м телескоп (SWF, 854 KB)

Панорама на района около кулата на 2м телескоп (SWF, 1.28 MB)

Малките телескопи – панорама от хидрофора (SWF, 1.19 MB)
Фотогалерии