Към другите астрофотогалерии | Стара версия на тази галерия |

Снимки получени с 50/70/172 см Шмит телескоп

Мъглявини и звездни купове

Снимки: Емил Иванов и Пенчо Маркишки

CCD-камера SBIG STL 11000 M, филтри LRGB
6 и 7 август 2008 г.