Други астрофотогалерии | Други фотогалерии | Моменти от строителството на НАО - галерия | Исторически сведения за НАО

 

 

Някои от първите астрономически снимки и спектри,

получени с 2-м телескоп и Куде-спектрографа

 

 

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr4_files\image926.jpg

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr4_files\image901.jpg

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr4_files\image927.jpg

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr4_files\image902.jpg

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr4_files\image928.jpg

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr4_files\image929.jpg

 

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr4_files\image930.jpg

 

 

 

Към другите астрофотогалерии

 

Моменти от строителството на НАО - фотогалерия

 

Исторически сведения за НАО