Други астрофотогалерии | Други фотогалерии |

 

 

Снимки получени с 18см Менискас-телескоп на Цайс 

 

 

 

 

Снимки: Пенчо Маркишки

 

Цифров фoтоапарат HP с матрица 3.1 Mpix, монтиран зад окуляри с различни увеличения

 

 

Луна

 

7 септември 2008 г.

 

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr3_files\image1001.jpg

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr3_files\image1002.jpg

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr3_files\image1003.jpg

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr3_files\image1004.jpg

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr3_files\image1005.jpg

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr3_files\image1006.jpg

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr3_files\image1007.jpg

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr3_files\image1008.jpg

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr3_files\image1009.jpg

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr3_files\image1010.jpg

 

 

 

 

Юпитер

 

1 септември 2008 г.

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr3_files\image1011.jpg

 

 

 

 

Сатурн

 

Пролет 2008 г.

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\astrophoto\fr3_files\image1012.jpg

 

 

 

 

Други астрофотогалерии

 

Други фотогалерии