Други астрономически явления | Астрономически календари | Новини

 

 

На 6 юни сутринта от нашата страна ще може да се наблюдава краят на пасаж (преминаване) на Венера пред слънчевия диск. Наблюдението ще е възможно от момента на изгрева на Слънцето, в 05h 29m за Варна и в 05h 49m за София.

Внимание, опасност за зрението!

Съветваме желаещите да наблюдават това явление задължително да използват защитни слънчеви филтри! Приложими са обичайните предпазни мерки практикувани при наблюдение на частичните фази на слънчево затъмнение. Напомняме че слънчевите лъчи са опасни за зрението при преки наблюдения, дори ако Слънцето е много ниско над хоризонта и изглежда слабо (оранжево).

 

Характерни моменти (геоцентрично):

 

Контакти

UT

позиционен ъгъл P.A. [o]

1-ви, външен при влизане

22h 09m 40s

на 5 юни

40.7

2-ри, вътрешен при влизане

22h 27m 29s

на 5 юни

38.2

минимално ъглово отстояние м/у центровете на дисковете на Венера и Слънцето

01h 29m 36s

на 6 юни,

9’ 14.4”

-

3-ти, вътрешен при излизане

04h 41m 43s

на 6 юни

292.7

4-ти, външен при излизане

04h 49m 31s

на 6 юни

290.1

 

Моменти за София:

 

Контакти

час офиц. време

позиционен ъгъл P.A. [o]

1-ви, външен при влизане

преди изгрева

-

2-ри, вътрешен при влизане

преди изгрева

-

минимално ъглово отстояние м/у центровете на Венера и Слънцето

преди изгрева

-

3-ти, вътрешен при излизане

07h 37m 49s

291.4

4-ти, външен при излизане

07h 55m 18s

289.0

 

Видим диаметър на Венера по време на пасажа: 58 дъгови секунди;

Видим диаметър на Слънцето по време на пасажа: 32 дъгови минути;

На 6 юни Слънцето ще изгрее от точка на североизточния хоризонт с астрономически азимут 237o и 40’ (57o и 40’ геодезически).

 

 

 

Венера пред слънчевия диск минути след изгрева в 05h 53m официално време, за наблюдател от София.

 

  

  

Венера пред слънчевия диск в 07h 00m официално време, за наблюдател от София.

 

Фигурите са изготвени с помощта на свободната програма Stellarium 0.11.2.

 

 

Следващият пасаж на Венера ще бъде на 11 декември 2117 г, но ще завърши с изгрева на Слънцето за наблюдател от нашата страна (т.е. няма да може да се наблюдава от България).

Следващият пасаж на Венера, който ще може да се наблюдава от нашата страна, ще бъде на 8 декември 2125 г, с начало около 15h 40m официално време.

 

За периодичността на явлението:

Най-дългият период е 243 години, като включва в себе си последователност от четири по-къси периода. Четирите под-периода са в ред и с продължителност както следва:

- първо преминаване на Венера пред Слънцето, случващо се например в първата половина на годината (8 юни 2004 г.);

- второ преминаване след 8 години, пак в първата половина на годината (6 юни 2012 г.);

- трето преминаване след 105.5 години, т.е. вече във втората половина на годината (11 декември 2117 г.);

- четвърто преминаване след 8 години, също във втората половина на годината (8 декември 2125 г.), последвано от интервал от 121.5 години, след който всичко се повтаря отново.

Така сумата от четирите под-периода е следната: 8 + 105.5 + 8 + 121.5 = 243 години общо.

Наклон на орбитата на Венера спрямо еклиптиката: 3.4o;

Сидеричен орбитален период на Земята (звездна година): 365.25636 денон.

Сидеричен орбитален период на Венера: 224.701 денон.

Отношение между двата периода: ~13:8.

 

Вижте също карта за видимостта на явлението по света

 

 

Изготвил: Пенчо Маркишки

 

 

 

 

Други астрономически явления

Астрономически календари

Новини