Проведени мероприятия

23 януари:

Тържествено откриване на МГА

24 януари:

 Трета национална научна конференция на САБ

4 февруари:

Изложба по случай МГА в Шумен

25 септември

Нощ на учените 2009 „Star Night

 


   Връзки:

International year of astronomy 2009

International Astronomical Union

Институт по астрономия при БАН

НАО-Рожен

Катедра астрономия при СУ

Астрономически център при Шуменския университет

НAOП "Н. Коперник" - Варна

НАОП "Юрий Гагарин" - Стара Загора

НAOП "Джордано Бруно" - Димитровград

НАОП - Ямбол


Национален Комитет по астрономия

Съюз на астрономите в България

Bulgarian Astrophysical Journal


 Сайт администратор:

Пенчо Маркишки

 

© 2009. Всички права запазени!