Исторически сведения

 

 

МОМЕНТИ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБСЕРВАТОРИЯТА

 

Фотогалерия

 

Снимки: Вакрил Цинцаров (черно-бели),

ст.н.с. Димитър Колев (цветни),

1978 - 79 г.

 

 

  

 Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image901.jpg

 

НАО в строеж

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image902.jpg

 

Купола на 2-м телескоп и крана

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image903.jpg

 

В мъглата: тест за надеждност на крана преди вдигането на частите на телескопа до подкуполната зала.

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image904.jpg

 

Подготовка за монтаж на баласната тежест след монтиране на часовата и деклинационна оси.

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image905.jpg

 

Тубусът на 2-м телескоп в транспортната си опаковка.

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image906.jpg

 

Вдигане на тубуса на 2-м телескоп до подкуполната зала. (Вдясно – инж. Красимир Яръмов)

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image907.jpg

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image908.jpg

 

Подготовка на тубуса на 2-м телескоп за монтаж от екипа на Цайс-Йена.

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image909.jpg

 

Подготовка на тубуса на 2-м телескоп за монтаж

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image910.jpg

 

Монтаж на тубуса (инж. Ал. Найденов)

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image911.jpg

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image912.jpg

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image913.jpg

 

Монтаж на тубуса - инж. П. Христов в помощ на екипа на Цайс

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image914.jpg

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image915.jpg

 

Двуметровото главно огледало (на процепа вдясно – Красимир Яръмов)

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image916.jpg

 

Подготовка за монтаж на двуметровото огледало (инж. Красимир Яръмов и специалисти от Карл Цайс Йена)

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image917.jpg

 

Инж. Иван Памукчиев

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image918.jpg

 

Подготовка за монтаж на двуметровото огледало - инж. Иван Памукчиев

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image919.jpg

 

Монтаж на противотежестта

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image920.jpg

 

Инж. Красимир Яръмов на подвижната платформа.

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image921.jpg

 

Усвояване на телескопа: ст.н.с. Димитър Колев и инж. Красимир Яръмов

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image922.jpg

 

Кулата на 2-м телескоп заснета от стрелата на крана

 

 

 

Строеж на други сгради в обсерваторията

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image923.jpg

 

Строеж на кулата на 60 см Касегрен-телескоп

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image924.jpg

 

Строежа на административните и жилищни сгради

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\history\fr2_files\image925.jpg

 

Строежа на помощната лабораторна сграда

 

 

 

 

 Някои от първите астрономически снимки и спектри, получени с 2-м телескоп и Куде-спектрографа