Списъци на нашите приятели, дарители и спонсори

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАШИTE ПРИЯТЕЛИ, ДАРИТЕЛИ И СПОНСОРИ

  

 

Отворено писмо на Директора на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

 

НАО-Рожен приема с благодарност спонсорски вноски и дарения по сметките на:
 
НАО-Рожен:

Сосиете Женерал Експресбанк

4700 Смолян, бул. "България" 56

IBAN: BG94TTBB94003120017759

BIC: TTBBBG22

Институт по Астрономия

НАО-Рожен

 

Societe Generale Expressbank

4700 Smolyan, Blvd. "Bulgaria" 56

IBAN: BG94TTBB94003120017759

BIC: TTBBBG22

Institute of Astronomy

NAO-Rozhen

 

Дарения се приемат и чрез PayPal:

 

 

  

 

 

Списъци на нашите приятели, дарители и спонсори