Назад

Анимация на разширяването на М1 от 21.01.2002 до 14.11.2010 г. по изображения получени в R-филтър.
Ясно се забелязва преместването на нишковидните детайли в краищата на мъглявината, спрямо звездите.